Lhotse Software

Aktualizacja
19 kwietnia 2014

Strona główna
Opis programu
Nowości
Pobranie plików
Cennik
Rejestracja
Dla dystrybutorów
Informacje o firmie
Użyteczne programy
Użyteczne adresy


Konsorcjum OP-INFO

POBRANIE PLIKÓW

Uwaga dla użytkowników systemów starszych niż Windows XP.
Ze względu na zastosowanie w programie nowego mechanizmu blokowania danych przy współdzielonym dostępie w sieci, nowej wersji nie można uruchomić na systemach starszych niż Windows XP. Konieczna jest aktualizacja systemu do Windows XP, Vista, 7, 8 lub 8.1 w wersjach 32 lub 64 bitowych.

Aktualizacja z wersji 7.00 lub nowszej.
Nową wersję zainstalować należy w tym samym katalogu, co wersja poprzednia. Zgodność struktury bazy danych jest zachowana, więc nie ma potrzeby konwersji dotychczasowych danych. Zmienił się jedynie format indeksów (pliki INX), które automatycznie zostaną odbudowane przy pierwszym uruchomieniu programu. Stare będzie można usunąć.

Aktualizacja z wersji starszej niż 7.00.
Nową wersję zainstalować należy do nowego pustego katalogu. Po uruchomieniu programu i utworzeniu pustej bazy danych, należy dokonać konwersji dotychczasowych danych przy pomocy polecenia Narzędzia / Konwersja bazy danych wskazując jako katalog źródłowy miejsce, w którym znajdują się dotychczasowe dane z poprzedniej wersji.


 

Program:
Wersja:
Data:
Rozmiar:
Czas pobrania:
Wymagania:

Dukat 2014
8.02  (32-bitowa znakowa)
19.04.2014
780 KB
Poniżej 10 sekund przy prędkości 1 Mb/s
Windows XP/Vista/7/8/8.1 (32/64-bit)

Kliknij, aby pobrać plik...


Copyright © 1992-2014 Lhotse Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.